Varför simmar knappnålen snabbare än synålen?
Svar: Synålen får vatten i ögat.