Varför dog mammutarna ut?
Svar: För att det inte fanns några papputar.

Allt annat