Hur gör man för att visa att man är en demon?
Svar: DEMONstrerar.

Fakta