Vad finns både på träslöjden och syslöjden?
Svar: Stickor.

Tester