Två tändstickor bråkade. Då blev den ena bossande arg och sa:
Stick och brinn!

Drottning Silvia