– Jag fick digerdöden. Det var verkligen pest.

fest