En man stod och målade sitt hus vitt. Och det var vitsen.

guide