Alla på KP åt skinka utom Lukas, för det var han som skulle slukas.

ljus