Hur stavar man råttfälla med fyra bokstäver?
Svar: Katt.

Manfred Erlandsson