Varför har eleverna i Kanada så dåliga betyg?
Svar: Därför att de kan-nada!

Marvinter