Vatten är mycket viktigt. Om inte det fanns, skulle ingen lära sig att simma, och risken för att drunkna skulle öka enormt.

Star wars