Vad har en kopp men inget huvud?
Svar: En kroppkaka.

tolka moln