Varför gillar blixten att slå ner i elledningar?
Svar: Den följer strömmen.

wingsuit