Varför simmar knappnålen snabbare än synålen?
Svar: Synålen får vatten i ögat.

Vilken hundras är du?

Om du hade varit en hund, vilken ras hade du varit då? Gör KP-webbens test och kolla.

tester_01-02-12_Vilken-hundras-ar-du