Vad är det som låter ”Hahaha, bonk”?
Svar: Ett monster som skrattar så att det tappar huvudet.

Vilket skogsdjur är du?

Liten och snabb, listig, lättskrämd eller lång och ståtlig. Om du var ett djur och bodde i skogen. Vilket djur skulle du vara?

test_04-11-13_vilket-skogsdjur-ar-du_4