Det är livsviktigt och mer än hälften av din kropp består av det. Här får du tio intressanta fakta om vatten!

1. Cirka 70 procent av jordens yta är täckt av vatten. Nästan allt jordens vatten är saltvatten. Endast 2 procent är sötvatten.

2. Vatten kan finnas i tre olika former:

– Flytande.

– Fast form (is).

– Gasform (vattenånga).

3. Människans kropp består av cirka 70 procent vatten. En vuxen människa har lite mindre vatten, en nyfödd bebis har mer.

4. Vi människor gör dagligen av med 2 – 4 liter vatten. Det gör vi genom att kissa, svettas och genom luften som vi andas ut. Men vi får tillbaka vätskan genom att dricka till exempel vatten och te.

5. Vatten är livsviktigt för oss människor. Vi skulle klara oss flera veckor utan mat. Men bara 5 – 10 dagar utan vatten.

6. Vatten som vi får ur kranen ser oftast färglöst ut. Men tittar vi på havet så är det vanligt att det har en blå färg. Det beror på att vattnet speglas av den blåa färgen i himlen. Så när himlen är grå ser vattnet oftast mörkgrått ut.

7. Vårt vatten snurrar ständigt runt i ett kretslopp. När solen värmer vattenytan i sjöar och hav, dunstar vattnet till ånga. När vattenångan stiger uppåt bildar den moln. Ur molnen faller vattnet så småningom ner igen som regn, snö eller hagel och samlas i stora älvar. Från älvarna rinner vattnet tillbaka ut i havet.

8. Världens djupaste punkt ligger i Stilla Havet. Djupet heter Marianergraven och det är en djuphavsgrav. Den är cirka elvatusen (11 000) meter djup. Det är djupare än vad Mount Everest är högt. (Mount Everest räknas som världens högsta berg och sträcker sig 8848 meter upp i luften.)

9. Döda havet är en insjö som ligger mellan Israel och Jordanien. Där är vattnet nästan tio gånger så saltare än i de stora haven. Det beror på att Döda havet ligger ligger flera hundra meter under havsytans nivå och inte har något avlopp till havet. Vattnet avdunstar men saltet blir kvar. Döda havet är så salt att människor enkelt kan flyta på ytan.

10. Mount Waialeale (som är ett vulkanområde) ligger på Hawaii. Det räknas som en av de blötaste platserna på jorden. Där regnar det upp till 350 dagar om året!

Källa: ne.se,wikipedia.se.