Det nya corona-viruset har stannat världen en stund. Sjukt nog är det inte så farligt att bli infekterad. Ändå kan viruset orsaka kaos. KP förklarar och ger senaste nytt.

Vad är egentligen ett virus?

Virus är en helt annan sak än bakterier, som ju är pyttesmå levande organismer. Viruspartiklarna är ännu mindre än bakterier och består bara av lite proteiner och nukleinsyra, som DNA. Viruspartiklar är helt enkelt lite genetisk kod som ligger och skräpar. Men om de lyckas hamna i en passande värdcell hos en levande organism ”vaknar de till liv” och förökar sig. Det finns minst 600 virus som kan infektera människor. De orsakar stor skada varje år.

Vad är det nya corona-viruset?

Ofta är det djur som bär på corona-infektionerna.

Men en del corona-virus kan smitta människor. Det nya viruset, som upptäcktes i Kina i slutet av förra året, heter SARS-CoV-2 men kallas ofta bara för ”det nya corona-viruset”. Sjukdomen som det orsakar heter covid-19 och ger svår lunginflammation hos de värst drabbade. Viruset spreds troligen från fladdermöss och myrkottar till oss människor. Nu är covid-19 en pandemi, som hela världen kämpar emot.

Vad är en pandemi?

Det är när en sjukdom sprids över hela världen. Pandemi betyder inte att sjukdomen är extra farlig, bara att den finns överallt.

Hur smittar det nya corona-viruset?

Viruset sprids från människa till människa via små droppar av spott eller snor. Enkla saker som att hosta i armvecket, undvika att ta i hand och inte peta sig i ansiktet kan bromsa smittspridningen.

Är det nya corona-viruset farligt?

För de flesta människor är covid-19 bara som en ganska jobbig förkylning med feber och hosta. Ganska många får lite svårare att andas och tappar tillfälligt smak- och luktsinne. En del blir knappt sjuka alls. Och barn blir oftast bara lite sjuka.

Men det är farligt för äldre och för personer med till exempel hjärtsjukdomar, lungsjukdomar, högt blodtryck och cancer. Man brukar säga att de här personerna tillhör en riskgrupp.

Och vården i Sverige är inte förberedd på att ta hand om många allvarligt sjuka patienter samtidigt, även om stora förbättringar gjorts bara den senaste månaden. 

Finns det inte tillräckligt med vårdplatser kommer fler människor i riskgruppen att dö. Dessutom kommer alla andra få svårt att få vård om sjukhusen är överfulla.

Hittills har cirka 1 055 700 människor i världen dött av covid-19. Siffran ökar varje dag.

Finns det vaccin?

Nej. Men det kommer att finnas så småningom. Många forskare arbetar med att få fram det. Med lite tur kan det finnas innan det här året är slut.

Vad är det här med att länderna har olika corona-taktik?

Världens länder har gjort ganska olika för att bromsa smittspridningen. En del länder har genomfört masstester. Många har stängt ner alla skolor och affärer. En del har förbjudit folk från att gå ut överhuvudtaget. Målet för alla länderna är att så få som möjligt ska dö och så många som möjligt ska må bra. Sveriges taktik har varit att hålla ganska mycket öppet jämfört med många andra länder. En fördel med det är att krisen inte påverkar ekonomin och jobben lika mycket då. En nackdel skulle kunna vara att onödigt många blir smittade. Många har åsikter om vilken taktik som är rätt. Men sanningen är att ingen vet. Och att jämföra siffror fungerar ofta dåligt, då länderna gör sin statistik på olika vis.

Vad kan man göra för att hjälpa till?

Alla ska göra vad de kan för att bromsa smittspridningen. Man ska stanna hemma om man känner sig det minsta förkyld. Man ska undvika att träffa människor i riskgruppen, eftersom det är svårt att veta om man har viruset eller inte. Man ska tvätta händerna ofta och noga. Och man ska undvika trängsel.

Behöver barn vara oroliga?

Nej, egentligen inte. De allra flesta människor som får viruset blir helt friska av sig själva.

Och om alla hjälps åt att bromsa smittspridningen så kommer sjukvården att klara sig genom corona-krisen. Alla som behöver hjälp kommer då att få det.

Kommer skolorna att stänga?

I många andra länder är alla skolor och förskolor stängda. En del länder börjar öppna dem igen nu. Troligen blir det ingen stängning för för- och grundskolor i Sverige. Så länge man är frisk och skolan är öppen så ska man gå dit.

Att stänga skolor – och alla andra åtgärder – är ett sätt att bromsa smittspridningen, så att sjukvården hinner med.

Vad ska man göra hemma OM skolorna stänger?

Först göra de skoluppgifter du får. Sedan kan man söka här på KPwebben för inspiration. Söktips för att komma igång: ”saker att göra” och ”pyssel”. Och så finns ALLA avsnitt av KP:s podcast, KPodden, att lyssna på. Om man inte känner sig sjuk är det fritt fram att vara utomhus och leka.

Finns det något bra med det här?

Ja, antalet sjuka och döda i världen av vanliga sjukdomar som influensa och kräksjuka har minskat kraftigt. Det beror på att människor anstränger sig för att hindra corona-spridningen. Då skyddar man samtidigt människor mot alla andra virus.

Vad händer med de nationella proven?

Många elever och lärare är hemma på grund av det nya corona-viruset och skolan har extra mycket att göra för att anpassa undervisningen. Därför har Skolverket bestämt att det inte blir några fler nationella prov på vårterminen.

När blir allt som vanligt igen?

Ingen vet säkert. Det är ett nytt virus, därför vet inte ens forskarna.

Vad händer egentligen med ekonomin?

Corona-pandemin har varit mycket skadlig för världens ekonomi. Många människor, särskilt i USA, har förlorat jobbet. Aktie-kurser har sjunkit och många har förlorat stora pengar på det. I Sverige ger staten pengar till många företag så att de ska slippa säga upp människor. Det kommer att bli en stor kostnad och kan leda till höjda skatter.

Var kan man få mer information?

Rädda barnens sajt rb.se har bra information riktad till barn som känner sig oroliga, på flera språk dessutom. Och Lilla Aktuellt har bra förklarade nyheter om det nya corona-viruset. Klicka här för att komma dit.

Behöver du prata med någon?

På bris.se finns kuratorer som svarar både på chatt och telefon (öppen måndag-fredag 9-12 och 14-21. Lördag-söndag 14-21), och man får vara anonym. Numret är 116 111.

källor: ne.sedn.sefhm.se

Artikeln uppdaterades  8 oktober


Läs mer:

11 frågor om corona – Läkarnas svar till KP-läsarna