Tester
Du är tyst som en... Mus!
Tester
Du är rädd som en… Hare!
Tester
Du är skogens konung: Älgen!
Tester
Du är slug som en… Räv!
Tester
Vilket skogsdjur är du?
Tester
Vilken hösttyp är du?