Den styr vår hunger, vår sömn, våra stressnivåer, vår mättnad och mycket mer. Läs mer om den biologiska klockan!

Hos människor finns en klocka som gör att vi blir trötta på kvällen, sover på natten, vaknar på morgonen och är pigga på dagen. Den biologiska klockan. Klockan sitter i hjärnan och påverkar hormonerna i kroppen. Den är på så sätt den styr när vi känner oss mätta, hungriga, sömninga eller stressade.

Oberoende av miljön runt omkring oss så finns det en massa aktivitet i kroppen som följer en viss rytm. Den rytmen påverkas inte av några yttre förändringar utan finns där från och med den dag vi föds. Även om du ligger i ett kolsvart och knäpptyst rum så kommer du vakna efter ungefär 7 – 9 timmar, till exempel. Det är vår biologiska klocka som styr rytmen.

Om allt runt omkring oss skulle vara helt kolsvart, om ingenting påverkade oss utifrån, så skulle den biologiska klockan alltid gå i exakt samma rytm. Men nu är det inte alltid totalt mörker, så nu ställer klockan om sig ibland – den rubbas för att anpassa sig efter omgivningen. Det som påverkar vår biologiska klocka är främst ljuset, temperaturen och våra matvanor.

Dygnsrytmen, till exempel, påverkas av tidsignaler från omvärlden. När ögat nås av dagsljus så går det signaler till klockan om att det är dags att vakna. Sömnhormonet sjunker. När det sedan mörknar på kvällen så ökar sömnhormonet igen och vi känner oss trötta.

Den biologiska klockan styr även hormonfördelningen i kroppen månadsvis, den styr kvinnors menstruationscykel till exempel. Den styr även fördelningen årsvis. Hos djur är det den biologiska klockan som hjälper till exempel flyttfåglar att förbereda sig inför sin resa och vintersovande djur inför sin dvala. I båda fallen genom att hungershormonet ökar och de börjar äta mycket fett för att lagra energi.