Kvinnor har fått kämpa för sina rättigheter i alla tider. KP firar 8 mars, internationella kvinnodagen, genom att berätta feminismens historia.

Vad är …

Feminism?

En rörelse som jobbar för att kvinnor ska ha samma möjligheter och rättigheter som män. Det kan handla om att alla ska ha lika lön för samma jobb.
Men också om kvinnors rätt att bestämma över sina egna kroppar.

 

Genus?

Ordet genus används ofta inom feminismen. Förenklat betyder det att vad som anses som ”kvinnligt” och ”manligt” är påhittat av samhället. Det är ingenting biologiskt, det vill säga något man föds med.

 

Patriarkat?

Det patriarkat som ofta nämns inom feminismen innebär att samhället är anpassat för män och också styrs av män.

Storbritannien 1792

Boken Till försvar för kvinnans rättigheter kommer ut. Författaren Mary Wollstonecraft har inspirerats av revolutionen som pågår i Frankrike. Där pratar man mycket om alla människors lika värde. Men Mary är arg för att kvinnor inte räknas och att männen alltid ska bestämma. En del blir chockade. De tycker att boken är farlig. Andra tycker att den är jättebra. Så småningom ges den ut i många länder.

 

USA 1848

Ett stort möte om kvinnors rättigheter hålls i delstaten New York i USA. Det blev starten på kvinnorörelsen i landet. Man var först i världen med att organisera sig och kämpa för att få rösträtt.

 

Sverige 1889

Matematikern Sonja Kovalevsky, född i Ryssland, blir Sveriges första kvinnliga professor. Året innan har Karolina Widerström blivit den första kvinnliga läkaren.
Hon är också politiskt engagerad och jobbar för kvinnors rättigheter.

 

Storbritannien 1900

Kvinnor börjar organisera sig i en sammanslutning som kallas suffragetterna. De kämpar för kvinnors rösträtt genom stora möten och demonstrationer. När det inte hjälper börjar en del krossa fönster, kasta stenar och starta bränder. Det blir våldsamma bråk med poliser. Många suffragetter fängslas. På flera håll i världen börjar kvinnor protestera mot att det bara är män som får rösta i politiska val. Allt fler arbetar politiskt för att kvinnor ska få rösträtt.

 

Sverige 1900

Även i Sverige arbetar många för kvinnlig rösträtt, men här går det lugnare till än i Storbritannien. Det ordnas möten, skrivs tidningsartiklar och det samlas namnunderskrifter. Talare reser runt och håller föredrag. Många – både män och kvinnor – är arga på dem som kämpar för kvinnlig rösträtt.
De som kämpar, ”kvinnosakskvinnor”, beskrivs som fula monster som hatar män – inte ”riktiga” kvinnor som ägnar sig åt att föda och uppfostra barn. Männen som är med och kämpar anses inte vara ”riktiga” män.

 

Storbritannien 1914

Första världskriget bryter ut. Många män blir soldater och många av dem dör. Under de fem år kriget pågår får kvinnorna ta över nästan alla mäns arbetsuppgifter i samhället.

 

Storbritannien 1918

De brittiska politikerna förstår att de inte längre kan hålla kvinnorna borta. 1918 får de rösta för första gången – fast bara de som är äldre än 30 år.

 

Sverige 1919

Sveriges riksdag bestämmer att kvinnor ska få rösträtt. Två år senare, 1921, får svenska kvinnor rösta för första gången. Sverige är det sista landet i Norden som ger kvinnor rätt att rösta.

 

Sverige 1947

Karin Kock blir den första kvinnan som sitter i Sveriges regering.

 

Frankrike 1949

Boken Det andra könet kommer ut. I den försöker författaren Simone de Beauvoir reda ut varför män anses viktigare än kvinnor. Den enda skillnaden mellan nyfödda pojkar och flickor är den som syns utanpå, tycker Simone de Beauvoir. Allt som vi tror är ”typiskt tjejer” eller ”typiskt killar” är påhitt. Boken påverkade feminismen mycket.

 

Sverige 1960

Sverige får sina första kvinnliga präster. Och precis som när den första kvinnan blir läkare, grävmaskinist, nyhetsuppläsare i radio eller vad det nu var, så blir många upprörda. De tycker att det är opassande och onaturligt.

Grupp 8 demonsterade ofta i Sverige på 1970-talet

Foto: Illustration: Gunilla Kvarnström

Grupp 8 demonsterade ofta i Sverige på 1970-talet

Sverige 1970-talet

Den nystartade organisationen Grupp 8 kämpar för arbete åt alla, kortare arbetsdagar, daghem åt alla barn, fri abort och rätt till smärtlindring när man föder barn. Grupp 8 blir viktig för kvinnorörelsen.

 

Sverige 1990-talet

Den nybildade sammanslutningen Stödstrumporna vill att kvinnor ska få halva makten och hela lönen (lika mycket som män). Om de politiska partierna inte gör så att man kan välja på fler kvinnor i valet hotar Stödstrumporna med att ha en egen lista med kvinnor. Socialdemokraterna bestämmer sig för att ha kvinnor på varannan plats på sina listor.

 

Sverige 2005

Det politiska partiet Feministiskt initiativ bildas. I valet 2010 får partiet sina första platser i ett kommunfullmäktige. 2014 får partiet en plats Europa-parlamentet.

 

Källor: Feminism pågår av Sassa Buregren och Elin Lindell, Genusboken av Johanna Nihlén och Sara Larsson, ne.se