Norrsken väcker hela himmelen till liv. År 2012 är en norrskenstopp, så nu det extra stor chans att du får se det häftiga himlaspelet!

I norra Sverige kan du se gröna och röda ljus spela över himmelen. Färgglada strålar fladdrar över himmelen och far fram och tillbaka under klara nätter. Norrsken är oftast grönt, rött, violett, blå-vitt och lite gult. Just den här tiden på året är den allra bästa när det gäller att se norrsken. Och just i år är det allra bästa året!

Norrsken är ett ljusfenomen som beror på solens energi, jordens magnetfält och atmosfären. Laddade partiklar kastas ut från solen, reser genom rymden når jorden i en så kallad solvind. En del av partiklarna dras mot jordens poler (nordpolen och sydpolen) och når atmosfären med jättehög hastighet, 300-1000 kilometer per sekund. Som allra snabbast kan en vanlig bil köra i 200 kilometer per timme! Själva norrskenet skapas när partiklar krockar riktigt hårt med vår atmosfär. Aktiviteten på solen sker vart 11 år. Senaste toppen var 2001 vilket innebär att nästa norrskenstopp är nu i år: 2012!

Många människor säger att de har hört norrskensljud. Ingen har lyckats spela in något av dem men det finns likheter i berättelserna. De som hört ljud från norrsken har befunnit sig rakt under ett kraftigt norrsken, en klar och stilla natt. Norrskensljudet ter sig på två olika sätt, det ena är ett sprakande (som gnistorna från en eld) och det andra är ett vinande ljud.

På samiska heter norrsken Guovssahas, enligt den samiska tron skall man inte vissla under norrskenet. Det kan leda till olycka! Det finns väldigt många berättelser om hur farligt det kan vara att inte visa respekt för norrskenet, i vissa områden sägs norrskenet vara de döda som färdas på himmelen. Vissa har även sagt att norrskenet är ett tecken på kommande krig och onda tider.

Vill du se norrsken? Allra kraftfullast är det närmast nordpolen. Desto högre upp i Sverige du kommer, desto större är chansen att se norrsken. Men även i sydligare delar av Sverige kan det förekomma! Norrskenet uppstår oavsett väder men det måste vara molnfritt och mörkt. Under vintern i lappland så är det oftast molnfritt när det är riktigt kallt, därför tror en del än i dag att norrskenet ger ifrån sig kyla. Men det stämmer inte!

Kolla klippet på norrsken här: