Tänk dig en vithaj – stor som en buss. Megadolon var en gigantisk firre som hade kunnat sluka dig hel!

Carcharocles megalodon

Fanns i stora delar av världen och kunde antagligen bli 14 – 20 meter lång. Det är större än en buss!

fakta_13-01-14_Haja-vilken-megastor-haj_1

Foto: Foto: Thinkstock

Du behöver inte oroa dig. Megadolon dog ut för 1,5 miljoner år sedan. Då hade den funnits i ungefär 24 miljoner år. Det är den största haj som någonsin har simmat runt i haven. Namnet kommer från grekiskans megas som betyder stor och odous som betyder tand. Det enda som finns kvar av jättehajen i dag är just tänder. Precis som de hajar som finns nu var Megalodon en broskfisk. Deras skelett fossiliseras inte som benen från däggdjur. Det betyder att benen inte bevaras i berg eller avlagringar. Det är därför svårt att säga hur stor jättehajen var – det inte finns några skelett att titta på.

– Men tänderna finns kvar, och de är jättestora. Tack vare dem kan man gissa storleken, berättar Thomas Mörs, som jobbar på Naturhistoriska riksmuseet och är expert på den tid då jättehajen levde.

 
fakta_13-01-14_Haja-vilken-megastor-haj_2

Foto: Foto: Thinkstock

– Genom att bygga en käke som liknar vithajens kunde man beräkna hur stor Megalodon kunde bli, fortsätter han. Först gissade man att den kunde bli så stor som 30 meter.

Men med allt noggrannare undersökningar visar de senaste beräkningarna att Megalodon antagligen inte blev längre än 20 meter.

–Antagligen var den mer lik en annan haj som är en nära släkting till vithajen. Därför har man räknat om. Men 20 meter är ändå väldigt stort!

Megalodon jagade valar, stora fiskar, sälar och andra marina däggdjur som inte finns i dag. Det vet man genom att titta på tänder och på skelett från djur som blev attackerade av jättehajen.

– De åt däggdjur som levde i haven och de var topp-predatorer, alltså rovdjur som inget annat djur åt, säger Thomas Mörs.

Anledningen att Megalodon blev så stor var att de djur som med tiden blev valar lämnade land och gick ner i haven.

– Efter att dinosaurierna dog ut fanns det inte några topp-predatorer kvar i haven längre.

De förhistoriska släktingarna till valarna utvecklades sakta för att likna de valar som finns i dag. Men på den tiden var de rovdjur. Och för att hajarna skulle kunna konkurrera med valarna var de också tvungna att också bli stora.

– Valarna och hajarnas utveckling var sammanlänkade. När valarna förbättrades gjorde hajarna också det, säger Thomas Mörs.

Varför Megalodon dog ut vet ingen säkert, men det var kopplat till den istid som började ungefär samtidigt. Det man vet är att jättehajen levde och jagade nära kusten. När det blev kallare kunde valarna anpassa sig och ta sig ut på djuphaven och då försvann också Megalodons största mat-källa.