De här grå bjässarna liknar mest väldigt långsamma sälar. Sjökorna driver med strömmen och käkar sjögräs. Chill!

Sjökor

– Det är lätt att tro att sjökon är släkt med sälen eller och valrossen. Men deras närmsta släkting i djurriket är faktiskt elefanten.
– Sjökor kan delas in i två familjer: manater och dugonger.
– Manaterna lever vilda i Karibien, Mexiko, Florida, Amazonasområdet och i Västafrika.
– Dugongerna, som har en delfinliknande stjärtfena och nedåtvänd nos, finns i varma kustvatten hela vägen från östra Afrika till Australien.

Sjökon är havets soffpotatis. Till skillnad från de blixtsnabba delfinerna som kan hoppa flera meter över ytan och slå volter, trivs sjökon bäst med att inte simma alls. Ofta flyter den helt enkelt bara med strömmen. Sjökon äter mest havsväxter och alger. Man kan säga att de betar, precis som vanliga kor på en äng, fast under vattenytan istället. Ibland kan de dock sno till sig en och annan fisk från fiskenäten.

I grunda vattendrag, flodmynningar och nära kuster trivs sjökon bäst. Där behöver den inte dyka så djupt för att få tag på mat. Sjökon andas nämligen luft och måste därför komma upp till ytan ungefär var tredje minut. Men om det verkligen blir kris så kan den stanna under vattnet i upp till 20 minuter.

Sjökon är klassad som ”sårbar” av Internationella Naturvårdsunionen, IUCN. Det betyder att den riskerar att dö ut om antalet djur som lever vilt fortsätter att minska. För att sjökon ska överleva och inte bli utrotad krävs en hel del förändringar. Områdena där djuren kan leva minskar på grund av miljöförstöring och många sjökor dödas varje år då de blir påkörda av motorbåtar eller fastnar i fiskenät. Sjökons enda naturliga fiende är människan.

Källor: wikipedia, ne.se, savethemanatee.org

Kolla in videoklippet där en dykare träffar en sjöko!