Lär dig teckna katten Nils!

KP17-tecknarskola-1
Illustration: Johanna Kristiansson och Joakim Gunnarsson

 

Tecknarskolan publicerades i KP 17, 2016