Det blir allt vanligare med passerkort, kameror och vakter i skolan. Vad beror det på? KP förklarar.

70 procent av Sveriges kommuner har de senaste åren arbetat för att göra skolorna säkrare. Det visar en undersökning som tidningen Dagens samhälle har gjort. Det vanligaste är att man infört speciella passerkort, som gör att bara elever och lärare kan komma in i byggnaden.

Samtidigt har anmälningar om hot och våld i grundskolan ökat de senaste åren. I år har det hittills kommit in över 400 anmälningar till myndigheten Arbetsmiljöverket. Det handlar oftast om bråk mellan elever, eller bråk mellan lärare och elev. Men att anmälningarna har blivit fler behöver inte betyda att våldet har ökat.
Greta Berg är jurist på SKL (Sveriges kommuner och landsting) och expert på säkerhetsfrågor.

– Jag tror inte att det är säkert att det har blivit mer våld, säger hon. Men en del av våldet är grövre och allvarligare i dag än det var förr.
Att anmälningarna har ökat kan bero på det, och på att vi har ett annat tänk kring säkerhet i dag.

En del skolor sätter upp kameror, medan andra har vakter eller installerar larm. Många skolor skaffar spärrar, liknande dem som finns i till exempel tunnelbanan i Stockholm. För att komma in behövs då ett passerkort. Det beror på att man inte vill att personer som varken är elever eller lärare ska ta sig in på området. Det kan vara okända som försöker kontakta eleverna, tjuvar eller bråkiga föräldrar.

– Om en skola har stora problem kan det vara bra att använda sig av vakter och passersystem, säger Greta Berg.

Men mer passerkort och kameror betyder inte att skolan är osäker, menar hon.

– Att jobba med säkerheten är viktigt, eftersom skolan är elevernas arbetsplats. Men de flesta skolor är inte farliga. Nästan alla har ett bra arbete kring säkerhet och kan hantera situationer som uppstår. Det viktigaste att skolorna tar problem på allvar och hittar orsakerna till dem. Då är det lättare att bestämma vad som behöver göras.

 


Du vet väl att det alltid finns mer att läsa i tidningen KP!