Man kan vara flitig som en myra, stark som en björn och äta som en gris. Men hur är du?