Nästa nummer

I KP 18
KP1820_Nasta-nummer

Utgivningsdagar 2020

KP 1: 9 januari

KP 2: 30 januari

KP 3: 20 februari

KP 4: 12 mars

KP 5: 2 april

KP 6: 23 april

KP 7: 14 maj

KP 8/9: 4 juni

KP  10: 25 juni

KP 11: 16 juli 

KP 12: 6 augusti

KP 13: 27 augusti

KP 14: 17 september

KP 15: 8 oktober

KP 16/17: 29 oktober

KP 18: 19 november

KP 19/20: 17 december