I tio år har flickor vaccinerats mot HPV, ett virus som kan orsaka cancer. Nu börjar vaccinet även ges till pojkar. 

Humant papillomvirus, HPV, är ett vanligt och smittsamt virus. Det sprids främst genom sex. Oftast är infektionen ofarlig och omärklig. Den brukar gå över av sig själv. Men i värsta fall kan viruset bli kvar i kroppen och utvecklas till cancer senare i livet. Vanligast är cancer i livmoderhalsen, som drabbar omkring 550 kvinnor i Sverige varje år. Sedan 2010 har flickor i 5:an och 6:an därför fått vaccinera sig i skolan. Vaccinet ger immunitet mot de allra flesta HPV-sorterna och minskar risken för cancer i liv­moderhalsen med 90 procent.

De senaste åren har kunskapen kring viruset och vaccinet ökat. Man har upptäckt att vaccinet kan skydda mot flera former av cancer, som drabbar både kvinnor och män. Bland annat i ändtarmen, svalget och könsorganen.

– Vaccinationen gör att man skyddar både sig själv från sjukdom och andra från smitta. Det gäller oavsett kön, förklarar barnläkaren Lina Schollin Ask, som leder HPV-arbetet på Folkhälso­myndigheten.

Vaccinet ges med en spruta i armen. För fullt skydd behöver man få två doser, med sex månaders mellanrum.

– En del barn är oroliga för att sprutan ska göra ont. Ja, den kan kännas lite. Men smärtan går snabbt över. Det är definitivt värt besväret, säger Lina Schollin Ask.

I dag används vaccinet i cirka 90 länder världen över. Flera hundra miljoner doser har getts. Resultaten har hittills varit goda.

– Det tar lång tid att se effekten just på cancer, eftersom det kan komma många år efter viruset. Men att spridningen av HPV har minskat kraftigt märks tydligt. Det är väldigt positivt.

Några allvarliga biverkningar har inte visats.

– Vaccinet har studerats och analyserats noga under lång tid. Det är välkänt och mycket säkert, säger Lina Schollin Ask.

Den här terminen kommer alla pojkar födda 2009, som går i årskurs 5, att erbjudas vaccination.

– Ju tidigare man vaccineras desto starkare skydd hinner kroppen bygga upp, förklarar Lina Schollin Ask. Det är därför vi vaccinerar barn, även om riskerna kommer senare i livet. För när man har haft sex och fått en HPV-infektion kan vaccinet inte ge skydd mot den.

På sikt är målet att minimera antalet fall av cancer som beror på HPV. Genom att vaccinera pojkar uppskattas cancerfallen minska med minst 120 per år.

 

Artikeln publicerades i KP 12