Serier

I varje nummer av KP kan du läsa serierna om Katten Nils och Bleckmossen. Här har kan du läsa mer om dem.

700x150kattennils1

bleckmossen

700x150fragorochsvar

700x150saborjadebleckmossenboyz

700x150serieskolan