Foto: Elin Lindell
Kropp & Knopp
När sommarlovet är ensamt