Har du varit omöjligt kär?
KP
Har du blivit kallad P12?