Allt annat
De säljer blommor för att hjälpa
Allt annat
Hon gjorde årets affisch!
Allt annat
Humla blev årets majblomma
Allt annat
Hon ritade majblomman