Foto: Elin Lindell
Kropp & Knopp
Kropp & Knopp: Kill-special