Foto: Nino Keller
KP
Det här är kåpearnas liv
Var med i KP:s undersökning om mat!
Foto: Illustration: Emma Adbåge
KP
Så tycker KP-läsarna om läxor, stress och betyg