Är en prutt i klassrummet lika med döden eller något du rycker på axlarna åt? Svara på frågorna och ta reda på hur känslig du är för pinsamheter.


Testet publicerades i KP 3, 2018