Kommer någonting för nära så sugs det in, hettas upp och försvinner. I rymden finns svarta hål som märks men inte syns. Men vad är egentligen ett svart hål?

Vi börjar så här: alla föremål drar alla andra föremål till sig. Jorden drar äpplet som faller från trädet till sig och äpplet drar jorden till sig. Just att saker suger till sig andra saker heter gravitation och kallas ofta för dragningskraft eller tyngdkraft.

Ett svart hål är ett område i rymden som inte syns men som märks genom sin stora tyngdkraft. Området runt det svarta hålet släpper inte ifrån sig någonting, inte ens ljus. Det området kallas för händelsehorisonten. Om någonting kommer innanför händelsehorisonten så sugs det in och kommer aldrig ut igen.

Anledningen till att ljus inte lämnar ett svart hål är att hastigheten som krävs för det är så hög. Ljusets hastighet är den högsta möjliga hastigheten och den är för långsam. Därför blir ”kroppen” helt mörk, ett svart hål i rymden.

Det är svårt att bevisa att svarta hål finns eftersom de är just svarta. Och det är ju omöjligt att se vad som finns inuti och sedan komma ut igen. Däremot finns det bevis som vi kan se utifrån. Stjärnor binds till exempel i banor runt det svarta hålet på grund av tyngdkraften, saker som sugs in mot hålet hettas upp väldigt kraftigt innan det passerar händelsehorisonten och försvinner. Sakerna hettas upp så pass mycket att röntgen – och ultraviolett strålning skapas.

Svarta hål bildas när stjärnor med stor tyngdkraft kollapsar. Stjärnan kollapsar för att kärnbränslet, det som ger stjärnan energi, tar slut. Stjärnans inre kärna blir då ett svart hål.

En häftig grej att tänka på är att desto större en sak är, desto mer tyngdkraft har den. Jorden är stor men vi människor kan hoppa ändå. Ett svart håls tyngdkraft är så stor att inte ens ett hopp i ljusets hastighet räcker för att komma loss!

Forskare säger att om en sak sugs in i ett svart hål, så dras den sidan som är närmast hålet in först. Det gör att det som sugs in blir lång som en spagetti. När en sak till slut inte kan dras ut mer så delas den i små, små, delar.

Källa: ne.se