Vi på KP är nyfikna på vad du tycker om mat. Svara på frågorna och berätta vad du tycker.

KPs undersokning om mat_Fakta
KP 15, som kommer ut i början av oktober, kommer handla extra mycket om mat. Därför vill vi ha svar på en del frågor från er KP-läsare. Ju fler av er drygt 150 000 läsare som svarar desto bättre blir undersökningen.

Så här funkar undersökningen: Du markerar de svar som stämmer bäst in på dig. Undersökningen ligger kvar till måndag den 1 augusti. Varje person ska bara svara en gång. Om ni är flera i familjen som vill vara med måste ni använda olika datorer/läsplattor/smartphones. Det går bara att svara på undersökningen en gång från samma enhet.

Klickprick_
Klicka här för att svara på frågorna!
Se till att du har tid att fylla i hela enkäten.
Det går inte att avbryta mitt i.