Är det ett marsvin eller är det en flodhäst? Nej det är en kapybara! Den stora gnagaren förknippas både med marsvinet och flodhästen eftersom den den lever både i vatten och på land.

Är du i Sydamerika och möter en grupp jättestora, betandes marsvin med långa ben har du troligtvis stött på ett gäng med kapybaror! De lever tillsammans i stora grupper och alltid nära vatten vid gräsmarker eller i regnskogen. Kapybaran kallas även vattensvin, vilket kan vara förvirrande då den inte alls är släkt med svindjur. Istället hör den till gnagarfamiljen och är världens största gnagare!

Kapybaran hänger gärna i vatten och är en duktig simmare. Den har nämligen simhud mellan sina tår. Kapybaran är mästare på att dyka och kan stanna under vattnet i upp till fem minuter! Känner den sig rädd eller hotad gömmer den sig på djupt vatten. Annars håller den sig helst i grundare vattenbryn eller på land.

Värme och hetta är inget som kapybaran gillar. Den hänger istället i lerpölar som svalkar skönt. Störst chans att få se de på land är när det är skymning eller gryning ute. Några bon har de inte utan på natten letar de istället upp ett fint buskage där de kan sova i skydd av växterna.

I en flock lever ungefär 10-40 kapybaror tillsammans och det finns alltid en hane som bestämmer över gruppen. Känner han sig hotad går han till låtsasattack mot de andra för att visa att han är deras starkaste ledare! Alla hanar har en doftknöl ovanför nosen som producerar ett vitt klibbigt slem som de sedan markerar sitt revir med.

Kapybaran är ett däggdjur som föder sina ungar på våren. Men till skillnad från de flesta andra däggdjuren parar sig den inte på land, utan i vattnet. När ungarna sedan föds följer de efter sin mamma. Men blir de hungriga kan de faktiskt dia från vilken mamma som helst i flocken!

Beroende på vilken del av året det är varierar storleken på flockarna. När det är torrperioder söker sig flera flockar till samma vattenhål och lever då tillsammans. Men under den perioden är det väldigt tufft för kapybarorna att överleva då deras huvudsakliga föda, som är gräs och vattenväxter, torkar ut.