I KP 17 berättar två modiga och starka KP-läsare om hur det är att ha en förälder som slåss. Här är viktig information om våld i hemmet och om hur man får hjälp.

Är du utsatt?

Prata med en vuxen i skolan: en lärare, skolsköterska, rektor eller någon annan som du litar på. Personalen på skolan har skyldighet att hjälpa dig.

Ring Bris hjälptelefon 116 111, och berätta om vad som händer hemma.

Du kan också ringa 112 till polisen om någon hotar eller är våldsam hemma.

1. Det är aldrig ett barns ansvar att vuxna bråkar! Vuxna ska skydda barn. Det är de vuxnas ansvar att söka hjälp för att få stopp på våldet och anmäla våldet till polisen.

2. Det är förbjudet för vuxna att slå barn, det står i lagen. Det är också förbjudet för en vuxen att slå, hota eller kränka en annan vuxen. Den som utsätter andra för våld i  hemmet kan dömas till fängelse. Den kan också få kontaktförbud. Det betyder att den inte får kontakta någon i familjen, varken i hemmet, per telefon, post eller på nätet. I vissa fall får hen inte ens gå i närheten av ställen där de andra i familjen brukar vara.

3. Alla barn som utsätts för våld i hemmet – både de som själva blir slagna och ser eller hör andra som blir det – kallas för brottsoffer. De har rätt att få hjälp, exempelvis via samtal med psykolog. De kan även ha rätt till skadestånd, alltså att få pengar för sitt lidande.

4. Ungefär 10 procent av alla barn i Sverige har upplevt våld i hemmet någon gång. 5 procent har gjort det ofta.

5. Som våld i hemmet räknas bland annat…

… att någon slår, sparkar, nyps, rivs eller håller fast väldigt hårt.

… att någon kastar tallrikar, slår sönder tv:n, väggar eller möbler.

… att någon skrämmer, hotar eller kränker ens självkänsla genom att säga saker som ”Du är värdelös.” Det kan också vara att under en längre tid ignorera ett barn – alltså att barnet behandlas som osynligt – eller att utsätta ett barn för ständig rädsla och oro.

6. Enligt lag ska varje kommun hjälpa barn som varit utsatta för våld i hemmet. Den hjälpen kan exempelvis vara att man får gå och prata med någon, enskilt eller i grupp. Det kan också vara att familjen får hjälp att flytta. Familjen kan också få skyddad identitet, så att den som varit våldsam inte ska kunna hitta familjen.