Latmask eller arbetsmyra? Hur pluggar du egentligen? Gör KP:s läxtest!


Testet publicerades i KP 1, 2012

NUVARANDE Vilken läxtyp är du?
NÄSTA Den omtalade draken